Kwilcz: Spotkanie przyjaciół rodziny Mazurkiewiczów