Pamięci uczestnikom Powstania Wielkopolskiego

29.12.2016

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu i było największym zrywem niepodległościowym na terenie zaborów, zwieńczonym zwycięstwem. W pierwszym okresie walk powstańczych, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy to przejęto lotnisko Ławica. W polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.

 

Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła - z wyjątkiem skrawków - prawie cała Wielkopolska. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski. Zryw sprzed 97 lat przyniósł Wielkopolsce niepodległość, a dzięki sukcesowi powstańcy wnieśli wielki wkład w tworzenie odrodzonej ojczyzny.

We wtorek 27 grudnia 2015 roku o godz. 18.30 na cmentarzu w Luboszu odbyła się uroczystość upamiętniającą 98. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. Spotkanie to odbyło się w ramach wspólnej akcji szkoły podstawowej w Luboszu oraz sołectwa Lubosz pod nazwą „POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM – PAMIĘĆ I SERC NASZYCH BICIE”. Przybyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz mieszkańcy sołectwa Lubosz, po odśpiewaniu Roty i wysłuchaniu krótkiego rysu historycznego, odmówili modlitwę w intencji uczestników powstania wielkopolskiego. Wśród przybyłych gości znalazł się m.in. senator Jan Filip Libicki

Także na masztach flagowych na skwerze Pułkownika Łukasza Cieplińskiego w Kwilczu, dla upamiętnienia walecznych powstańców, zawisły powstańcze flagi.

Niech bohaterowie powstania wielkopolskiego, wierni obywatele Rzeczypospolitej będą dla nas, współczesnych Polaków wzorem i inspiracją do podejmowania współpracy w sprawach dla Polski najważniejszych.

red. | źródło: kwilcz.pl |foto:kwilcz.pl

Komentarze