Przekształcenie w spółkę z o.o. Jak wygląda i jakie korzyści niesie?

20.05.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa rośnie poziom ryzyka. Jednoosobowa działalność gospodarcza, w której odpowiadamy całym swoim majątkiem za podejmowane zobowiązania, w pewnym momencie przestaje więc być optymalną formą prawną. Przekształcenie swojej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością staje się więc w pewnym momencie koniecznością pozwalającą spokojnie myśleć o dalszym rozwoju i nieuchronnie mu towarzyszących zagrożeniach.

 

Stwórz sobie lepsze narzędzie pracy 

Korzyści z przekształcenia działalności w spółkę z o.o. jest cały szereg. Z punktu widzenia jej rozwoju jedną z najważniejszych jest możliwość wprowadzenia do niej nowych uczestników mogąca być sposobem na pozyskanie dodatkowego kapitału, co otwiera przed takim przedsięwzięciem dużo szersze perspektywy. Bardzo ważne są też rzecz jasna zasady odpowiedzialności za zobowiązania, która od tej pory spoczywać będzie na spółce, a nie prywatnym majątku przedsiębiorcy. Jak przypomina specjalista z wrocławskiej kancelarii AIF, jedynie w niektórych sytuacjach do subsydiarnej odpowiedzialności pociągnięty może zostać zarząd. 

Jednocześnie, przyjmując nową formę prawną zachowamy wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki, a więc m.in. zdobyte koncesje i zezwolenia, jeśli tylko decyzje o ich udzieleniu czy regulujące to przepisy nie przewidują w tym zakresie jakichś wyjątków. Oznacza to, że przekształcenie nie musi wiązać się z przerwą w prowadzeniu działalności i ponownym ponoszeniem kosztów związanych np. z pozyskiwaniem niezbędnych w danej branży uprawnień. 


Przejdź przez wszystkie formalności bez utrudnień 

Cały proces rozpoczyna się od sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy, który ma formę aktu notarialnego. Na tym etapie chodzi przede wszystkim o ustalenie wartości majątku, jaki będzie przeznaczony do dalszej działalności. Musi więc towarzyszyć mu wycena składników mienia, a także sprawozdanie finansowe. Do niezbędnych załączników należą także projekt aktu założycielskiego i oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. W dokumentach tych znaleźć się musi szereg istotnych informacji, dot. m.in. wysokości kapitału zakładowego, członków zarządu, przedmiotu działalności. 

Plan musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta, którego na nasz wniosek wyznaczy sąd rejonowy. Zgodnie z ustawą, jego praca nie może trwać dłużej, niż dwa miesiące. Jeśli okaże się, że dokument nie będzie budził zastrzeżeń, możemy złożyć oświadczenie o przekształceniu, a także powołać organy nowego podmiotu i podpisać akt założycielski. Trzeba też dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i wyrejestrowania z CEDIG. Wielką zaletą jednoosobowej działalności gospodarczej jest niższy poziom złożoności formalności, zwłaszcza księgowych, a także możliwość zawieszenia działalności, której brak w przypadku spółki z o.o., dzięki czemu jest to doskonała forma dla małych przedsiębiorców, skupiających się na bezpośrednim przedmiocie swojej pracy. Tymczasem zadanie przekształcenia nie jest błahe. Aby uniknąć problemów – np. w rezultacie zbadania sporządzonego planu przez rewidenta, warto sięgać po pomoc, jakiej może udzielić kancelaria prawna wyspecjalizowana w obsłudze przedsiębiorstw.


 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: materiał partnera

Komentarze