Sieraków: Memoriał Dyrektora Tadeusza Czermińskiego