Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

2  /  18