Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

3  /  18