Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

4  /  18