Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

5  /  18