Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

7  /  18