Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

8  /  18