Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

9  /  18