Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

10  /  18