Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

11  /  18