Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

12  /  18