Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

13  /  18