Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

14  /  18