Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

15  /  18