Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

16  /  18