Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Kamionnie

17  /  18