Wypadek samochodowy a uszczerbek na zdrowiu. Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

05.02.2019

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

Poszkodowani w zdarzeniach komunikacyjnych mają prawo dochodzić roszczeń za doznane szkody, do których zaliczamy uszczerbek na zdrowiu. Zarówno za uszkodzenie ciała, jak również rozstrój zdrowia, można uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Świadczenia te w większym lub mniejszym stopniu zrekompensują krzywdę, lecz droga do ich uzyskania nie w każdym przypadku będzie prosta. Dowiedz się, w jaki sposób uzyskać środki pieniężne za obrażenia, poniesione w wypadku samochodowym.

 

Prawo do świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu 

Osoby, które zostały poszkodowane w zdarzeniu drogowym, mają prawo dochodzić roszczeń za powstałe szkody. Obowiązek ich wypłaty spoczywa na ubezpieczycielu, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC, czyli obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. O uszczerbku zdrowia można mówić w dwóch przypadkach: 

  • gdy zaszło uszkodzenie ciała – naruszenie organu, tkanek, narządów wewnętrznych. 
  • gdy nastąpił rozstrój zdrowia – funkcjonowanie organizmu zostało zaburzone przez powstały uraz lub inny czynnik. 


 Lekarz, korzystając tzw. tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, ocenia, w jakim stopniu zdarzenie wpłynęło na stan zdrowia poszkodowanego. Ustala on również, czy uszczerbek na zdrowiu można uznać za długotrwały i stały. Jeśli tak, można ubiegać się o wypłatę jednorazowego odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości, która jest adekwatna do rozmiaru doznanej krzywdy. 


Dochodzenie należnych pieniędzy z pomocą kancelarii

Odszkodowaniapodobnie jak inne świadczenia od firm ubezpieczeniowych, bywają trudne do uzyskania. Często mają miejsce sytuacje, w których ubezpieczyciele oferują zaniżone kwoty, a poszkodowani je przyjmują, nie zdając sobie sprawy, że mają oni prawo do wyższych świadczeń. Bez wsparcia wykwalifikowanego prawnika, trudno bowiem samodzielnie wykazać stopień doznanych obrażeń, zebrać dokumentację medyczną czy skutecznie negocjować z ubezpieczycielem. 

Dlatego dochodząc roszczeń za trwały uszczerbek na zdrowiu, spowodowany wypadkiem komunikacyjnym, należy zgłosić się do aktywnie działającej na rynku Kancelarii Odszkodowawczej, jaką jest na przykład Kancelaria Kompensja. Dobry prawnik dokładnie przeanalizuje każdą sprawę oraz wywalczy dla poszkodowanego stosowne kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania. Egzekwowanie świadczeń na własną rękę nie przyniesie takich skutków, jak negocjacje, prowadzone przez doświadczonego pracownika Kancelarii. Warto mieć to na uwadze, aby w razie potrzeby wiedzieć, gdzie zostanie nam udzielona pomoc.


 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. | źródło: materiał partnera

Komentarze